அண்ணியுடன் இனம் புரியாத உறவு 20

“அம்மா…”னு கத்தி அவள் தலையை தள்ளிவிட மறுபடியும் கடித்து விட்டாள்.“அக்கா… வலிக்குது விடுக்கா”.

Leave a Comment