அண்ணியுடன் இனம் புரியாத உறவு 4

அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இந்த காம உறவுகள் கதை முழுக்க முழுக்க கற்பனை கதையே. இந்த கதையில் வரும் நிகழ்வுகள் எதுவும் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு சிறிதும் ஒத்துவராத ஒன்று. இருந்தும் இது போன்ற நிகழ்வுகள் ஆங்காங்கே நடக்கத்தான் செய்கிறது.

Leave a Comment