ஓ இதுதான் காம அரிப்பா 5

நான்காம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி. . . . நானும், சுரேஷும் கடற்கரை மணலில் சரக்கு அடித்து விட்டு மேட்டர் அடித்தோம். அப்பொழுது என் கூடியில் சுன்னியை விட்டுக் கிழியென்று அடித்துக் கிழித்தான். அந்த வேகம் மற்றும் ஆற்றல் மிகவும் பிடித்து இருந்தது, என் அரிப்பு எடுத்த கூட்டத்திற்கு தேவையாக இருந்தது.

Leave a Comment